PRANAYAMA NEDİR?

‘Nefes at, zihin binicisidir.’

Pranayama yoganın temel taşlarındandır. Doğru nefes alma, pek çok açıdan hayati önem taşıdığı gibi, sayısız fayda da sağlar. Pranayama bize doğru nefes almayı öğretir. Düzenli uygulandığında, konsantrasyonu arttırır. Vücudumuzun ve zihnimizin rahat ve sakin olmasına yardımcı olur.

Hepimiz zaten, genelde çok dikkat etmesek ve farkında dahi olmasak da, mütemadiyen nefes alıyoruz. Bu nefesle ilgili en ilginç şeylerden biridir. Nefes, istemli ve istemdışı olarak gerçekleşen tek hayati fonksiyondur. Nefes tüm varoluşumuzun ana hayati fonksiyonudur. Yemek ya da su olmadan belli bir süre idare edebiliriz fakat nefes olmadan ne kadar dayanabiliriz?

Nefesin bu öneminden dolayı, yogada nefese dikkat etmek, onun kalıplarını anlamak ve bilhassa nefesin zihin ve beden ile olan bağının ne olduğunu anlamak oldukça önemlidir. Pranayama’nın belki de en önemli faydası bize beden ve zihin içinde kendimizi göstermesidir.

Pranayama > prana: yaşam enerjisi ayama: uzatmak

Pranayama: nefes kapasitesini artırma, dolayısıyla yaşamımızı uzatma çalışması

Pranayama’ya temel 2 yaklaşım:

  • kendimizle bağ kurma yöntemi olarak ve diğer varlıklarla olan ilişkimizi derinlemesine tecrübe etmek nefes farkındalığını geliştirmek
  • nefesi alarak, vererek ve tutarak bilinçli bir şekilde manipüle ederek sağlık anlamında faydalanmak

Pek çok nefes tekniği vardır. Bunların her birinin farklı etkileri ve faydaları vardır. Fakat Pranayama’nın temel amacının nefes üzerinde belli bir hali dayatmak değildir. Pranayama’nın temel amacı en basit haliyle, nefes ile samimiyet kurmaktır. Bu pranayama’nın hediyesidir.